PRAKTIJKADRES

KINESIOLOGISCH
Praktijk voor professionele kinesiologie
Schoolstraat 20
5391AZ Nuland
Gemeente Den Bosch
info@kinesiologisch.nl
06 - 53 705 015

De praktijkruimte bevindt zich op de begane grond, heeft een eigen ingang en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers of mensen die minder goed ter been zijn.
Er is privé-parkeergelegenheid. De praktijk is via de snelweg A59 Den Bosch – Oss gemakkelijk te bereiken. Plan hier je route!

ZORGVERGOEDING

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT).
Daarnaast ben ik aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden mijn consulten geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bekijk de vergoedingen voor 2018.
Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden verwijs ik je naar de website van je zorgverzekeraar.

PRAKTIJKGEGEVENS

Registratienummer VNT: 15.045
Licentienummer RBCZ: 306047R
AGB-code Zorgverlener: 90-049888
AGB-code Praktijk: 90-58277

ALGEMENE VOORWAARDEN EN WETTELIJKE OVEREENKOMST

In mijn praktijk werk ik volgens de algemene voorwaarden voor een kinesiologisch consult en de beroepscode van de VNT. Net als iedere zorgaanbieder in Nederland ben ik gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is geregeld via de klachtenprocedure en klachtenfunctionaris van de VNT, RBCZ en de SCAG (Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
De wet verplicht mij met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandel- en privacyovereenkomst af te sluiten. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Deze overeenkomst kun je downloaden en printen en bij het eerste consult meebrengen.

Download Algemene voorwaarden
Download Behandelovereenkomst

PRIVACY EN BEHANDELDOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is wettelijk gezien ook verplicht. Het dossier bevat, behalve je contactgegevens, ook aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde testen en handelingen. Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die je mij zelf hebt verstrekt. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:

- zorgvuldig met jouw persoonlijke en medische gegevens om ga;
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
- de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast worden gebruikt om:
- andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een volgende behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
- in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing te overleggen;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

PRIVACY EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:
- je naam, adres, postcode en woonplaats;
- je geboortedatum;
- de datum van de behandeling;
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv ‘natuurgeneeskundig consult';
- de kosten van het consult;
- de wijze van betaling van het consult.
Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.
Tijdens het eerste consult zal ik je vragen de privacyverklaring te ondertekenen, welke dan bij het dossier wordt gevoegd.
Job: "Ik kan me nu veel beter concentreren." Mart: "Met een paar sessies voelde ik al verbetering in mijn rug." Gerard: "De jeuk is helemaal weg." Monique: "Ik slaap nu sneller in." Sjan: "Ik werd minder ziek van de medicatie." Anny: "Na drie consulten was de pijn in mijn schouder- en rugspieren over." Femke: "Mijn dochter plast niet meer in haar bed." Irene: "Ik kan alle belangrijke voedingstoffen nu goed opnemen en voel me fit." Lars: "Het lukt me nu om door te zetten." Jolanda: "Ik heb veel meer energie." Miranda: "Afvallen kost me nu minder moeite." Amber: "Mijn hooikoorts is echt verdwenen." Luuk: "Ik sta een stuk rechter." Eefje: "Ik kan makkelijker lezen." Stan: "Die oefening voor thuis hielp als ik het even moeilijk vond." Daan: "Ik heb geen pijn meer in mijn buik". Sjors: "Mijn sportblessure was sneller over". Maria: "Ik kan me beter focussen op wat belangrijk is". Anja: "Mijn zoontje heeft geen huiduitslag meer".
© Kinesiologisch • Schoolstraat 20 • 5391AZ Nuland • Tel: 06 - 53 705 015 • info@kinesiologisch.nl | privacyverklaring | cookieverklaring